Nutrisphere NL
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
% 30 Azot
UYGULAMA DOZLARI
Toprak Uygulamaları
Meyve Ağaçlarında
5-25Lt
Da
Bağ
5-15Lt
Da
Tarla Bitkilerinde
5-40Lt
Da

 

Nutrisphere NL ürünü sıvı azot kaynağı olan UAN (Üre Amonyum Nitrat). Azotun 3 yönlü kaybının azaltılarak  geliştirilmesi yoluyla üretilmiştir.

Toplam Azot %30

Nitrat: %7
Üre: %16
Amonyum: %7

Geliştirmede kullanılan ürünün yapısı;

Ağırlık olarak %40 oranında maleik-itakonik kopolimerinin kalsiyum tuzunu içerir. Düşük pH'ya sahip asidik karakterli bir üründür.

Yüksek katyon değişim kapasitesine sahip uzun zincirli polimer bir yapıdadır.

Nasıl çalışır:

Yüksek karboksilasyon derecesi sayesinde önemli bir tamponlama kapasitesine sahiptir. İki değerlikli katyonlarla etkileşimde bulunur. Azot molekülünün yakınında düşük pH'lı bir ortama sebep olur ve bunu korur. Bu ortam ve bazı katyonlar ile girilen etkileşim aynı zamanda bakterilerin üreazı çözecek enzimi üretmesini engeller. Bu sayede buharlaşma yolu ile kayıp en aza indirgenir ve üre daha stabil hale gelir.

Sahip olduğu yüksek katyon değişim kapasitesi daha yüksek miktarda azotun yıkanmasını engeller ve korur. Ayrıca nitritin ve nitratın azot bakterileri ve bunun gibi sebeplerden dolayı nitrifikasyona uğramasına sebep olacak daha az amonyum salınmasını sağlar. 

İLGİLİ HABERLER
  • Ceviz Gübreleme Teknolojileri

    Ceviz'de Hekagro ürünlerinin kullanımı ve uygulamaların seçim kararı ile ilgili bilgilendirme.

    Detaylı Bilgi